enquisa Alvariza certificación forestal 2019

Descargar informe completo

0*

Enquisa Poblacional * 2018/2019

0%

Homes media 66,4 anos

0%

Mulleres media 67,7 anos

O 60% dos enquisados son pensionistas, situación laboral maioritaria dos xestores forestais activos.

O nivel de estudos primarios domina o sector, con máis da metade das propiedades enquisadas (70%).

Estudios Primarios
70%
Estudios Secundarios/FP
20%
Estudios Universitarios
10%
Áreas Rurais

Lugar preferido
Rural     Cidade

A maioría das persoas enquisadas viven en áreas rurais. Esta porcentaxe tan elevada indica que é dende o medio rural onde con maior frecuencia é xestionado o monte e os bosques que teñen uso produtivo.

INTERACCIÓN CO MONTE - ADEMÁIS DA MADEIRA.

Xeralmente os enquisados teñen algún tipo de interacción a maiores co monte aparte da produción de madeira, cun 70% de respostas afirmativas. A pregunta foi multi-resposta.

Sí teñen algun tipo de interacción co monte
70%
Non teñen ningún tipo de interacción co monte
30%


Aluguer das propiedades forestais

Si
0%

Están interesados en alugar

Non
0%

Están interesados en alugar

Relevo xeracional

O 80% dos descendentes queren continuar coa labor dos proxenitores


COÑECEMENTO DOS SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN FORESTAL FSC® E PEFC™

PREVIAMENTE A INCORPORACIÓN NO GRUPO ALVARIZA

O 76% dos enquisados descoñecía os selos de certificación forestal FSC e/ou PEFC.

As áreas produtivas das mariñas de Coruña e Lugo son as áreas con mais coñecemento sobre certificación forestal debido a que foron as de primeira implantación en pequenos propietarios.Especies Forestais

A gran maioría dos xestores non teñen unha opinión negativa acerca do uso do eucalipto como especie produtiva.

91%

A opinión xeral é que o eucalipto non “é malo” por parte dos xestores forestais activos.


76%

Os propietarios son reticentes a plantar algunha especie de piñeiro.

MOTIVOS DOS INCENDIOS FORESTAIS

Esta pregunta fai referencia a crenza sobre a motivación dos incendios forestais.

A pregunta foi multi-resposta. As principais causas as cales os enquisados culpan os incendios forestais son datos en %:
0 Falta de limpeza
0 Pirómanos
0 Motivos políticos
0 Outros
Copyright 2019 Grupo Alvariza ©. Diseñado por Revelio y A2 Laboratorio de Ideas