enquisa Alvariza certificación forestal 2020

Descargar informe completo

0*

Enquisa Poblacional * 2020

0%

Homes media 66,4 anos

0%

Mulleres media 67,7 anos

O 62% dos enquisados son pensionistas, situación laboral maioritaria dos xestores forestais activos.

O nivel de estudos primarios domina o sector, con un 51,56% dos membros enquisados teñen estudos Primarios.

Estudos Primarios
51.6%
Estudos Secundarios FP
18.7%
Estudos Formación Profesional
13.28%
Estudos Universitarios
13.12%
Sen Estudos
3.3%
Áreas Rurais

Lugar preferido
Rural     Cidade

A maioría das persoas enquisadas viven en áreas rurais. Esta porcentaxe tan elevada indica que é dende o medio rural (76.2%) onde con maior frecuencia é xestionado o monte e os bosques que teñen uso produtivo.

USO DO MONTE E EXTENSIÓN DAS PROPIEDADES.

Independientemente da certificación forestal, preténdese establecer o grao de produtividade do total das propiedades forestais de un xestor, Un 14,1 % das parcelas non teñen un uso produtivo dende o punto de vista da xestión forestal tradicional. Isto indica unha elevada porcentaxe de xestión forestal (fundamentalmente madeira para produción de madeira) dentro do perfil dos participantes na enquisa.

Sí, todas as parcelas son de uso productivo
85.9%
Non todas as parcelas son de uso productivo
14.1%


Considérase un propietario forestal activo

Si
0%

son proactivos no coidado das suas propiedades forestais

Non
0%

se consideran propietarios forestais activos

Relevo xeracional

O 65% dos descendentes queren continuar coa labor dos proxenitores


COÑECEMENTO DOS SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN FORESTAL FSC® E PEFC™

PREVIAMENTE A INCORPORACIÓN NO GRUPO ALVARIZA

O 75% dos enquisados descoñecía os selos de certificación forestal FSC e/ou PEFC.

As áreas produtivas das mariñas de Coruña e Lugo son as áreas con mais coñecemento sobre certificación forestal debido a que foron as de primeira implantación en pequenos propietarios.Especies Forestais

A maioría dos propietario forestais non teñen unha opinión negativa acerca do uso do eucalipto como especie produtiva.

68%

A opinión xeral é que o eucalipto "non é malo” por parte dos propietarios forestais.


58.41%

Os propietarios son reticentes a plantar algunha especie de piñeiro.

MOTIVOS DOS INCENDIOS FORESTAIS

Esta pregunta fai referencia a crenza sobre a motivación dos incendios forestais.

A pregunta foi multi-resposta. As principais causas as cales os enquisados culpan os incendios forestais son datos en %:
0 Falta de limpeza
0 Pirómanos
0 Motivos políticos
0 Cazadores
0 Gando
0 Confitos
0 Naturais
0 Outros
Copyright 2020 Grupo Alvariza ©. Diseñado por Revelio y A2 Laboratorio de Ideas