Nós estamos en:

Praza do Colexio 3, 3ºA 15570 Narón, A Coruña

CEM Monte Gaiás, Cidade da cultura de Galicia.
Santiago de Compostela.

tel.: 673 695 281