Sumando os bosques de pequenos propietarios, conseguimos...

16.000ha

de superficie certificada grazas a

6000propietarios

que confían en nos

1.000t/CO2

que compensan

10.700km

de percorrido dun turismo

Como funciona bikenta

bikenta é unha ferramenta web de xestión forestal gratuíta, que nace para facilitar ao propietario o seguimento on line da actividade das súas parcelas.

En Asefor, a través do noso Grupo Alvariza, promovémolo uso da certificación como unha ferramenta que lle aporta ao Sector Forestal valor ambiental e económico.

saber máis de bikenta

Casos reais

Creo que é un avance, estou de acordo en certificar porque nos permite aos propietarios coñecer as posibilidades que existen cando vendes madeira certificada, ademais realizamos unha xestión do monte dende un punto de vista responsable.

Asefor realiza un estudio para dinamizar la gestión forestal en A Veiga

A Veiga quiere dar un impulso a su sector forestal, por lo que valora promover iniciativas como la producción de carbón vegetal con rebollos. El alcalde del municipio, Juan Anta, detalla algunas de las propuestas que están estudiando.

ver máis novas de bikenta